Tải game Tải game

Logo

Có gì hot
(HD) VTC GAME UPDATE TÍNH NĂNG CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
14-10-2022

Từ 13/10 update tính năng chuyển khoản qua ngân hàng


Từ ngày 13/10/2022, VTC Game có update tính năng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng nạp tiền thành công nhanh nhất. Khách hàng nạp game bằng phương thức chuyển khoản vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như sau:
Bước 1: Khách hàng đăng nhập tài khoản game và chọn gói nạp tại trang https://napthe.vtcgame.vn/ .Nhập thông tin game và gói nạp

 

 
Bước 2: Chọn cách "Nạp qua Chuyển khoản ngân hàng". Tại đây ấn xác nhận để sang trang nhập thông tin chuyển khoản
 

 
Bước 3: Khách hàng Quét QR để xác nhận thanh toán đơn hàng
Lưu ý: Mỗi một giao dịch sẽ tạo ra một tài khoản riêng duy nhất. Trường hợp khách hàng tự nhập thủ công vui lòng chuyển khoản đúng cả 3 thông tin dưới đây.
  • Số tài khoản Ngân hàng
  • Nội dung Chuyển khoản
  • Số tiền
 
 

Có thể bạn khum biết