Tải game Tải game

Logo

Có gì hot
(BCN) TỔNG HỢP SỰ KIỆN TẠI BCN ĐIỀU ƯỚC KÌ DIỆU DIỄN RA TỪ 03/04/2024
03-04-2024

03/04 - 16/04: Chính thức update mới nhất tại AU BEAT: BCN Điều Ước Kì Diệu

Tại BCN ĐIỀU ƯỚC KÌ DIỆU, AU BEAT đã update nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn. Chi tiết và thời gian sự kiện được cập nhật ngay dưới đây. 
 

 

icon-dong-hungole-blog (313) ĐẬP TRỨNG MAY MẮN: ƯỚC NGUYỆN SAO BĂNG icon-dong-hungole-blog (313)
 


icon-dong-hungole-blog (313) THỜI GIAN: 03/04/2024 - 16/04/2024

icon-dong-hungole-blog (313) THỂ LỆ VÀ PHẦN THƯỞNG: XEM TẠI ĐÂY 

 

icon-dong-hungole-blog (85) ĐẬP NGAI MAY MẮN: CẦU VỒNG TUYẾT icon-dong-hungole-blog (85)
 

 


icon-dong-hungole-blog (85) THỜI GIAN: 03/04/2024 - 16/04/2024

icon-dong-hungole-blog (85) THỂ LỆ VÀ PHẦN THƯỞNG: XEM TẠI ĐÂY 

 

icon-dong-hungole-blog (225) NẠP TÍCH LŨY: CƠN LỐC CUỒNG PHONG icon-dong-hungole-blog (225)
 


icon-dong-hungole-blog (225) THỜI GIAN: 03/04/2024 - 09/04/2024

icon-dong-hungole-blog (225) THỂ LỆ VÀ PHẦN THƯỞNG:XEM TẠI ĐÂY 

 

icon-dong-hungole-blog (299) SỰ KIỆN THIẾT KẾ icon-dong-hungole-blog (299)
 


icon-dong-hungole-blog (299) THỜI GIAN: 03/04/2024 - 16/04/2024

icon-dong-hungole-blog (299) THỂ LỆ VÀ PHẦN THƯỞNG: XEM TẠI ĐÂY 

 

icon-dong-hungole-blog (56) MỖI NGÀY CÓ QUÀ: THIÊN THẦN BÓNG TỐI icon-dong-hungole-blog (56)
 


icon-dong-hungole-blog (56) THỜI GIAN: 03/04/2024 - 16/04/2024

icon-dong-hungole-blog (56) THỂ LỆ VÀ PHẦN THƯỞNG: XEM TẠI ĐÂY
 

icon-dong-hungole-blog (313) SIÊU ƯU ĐÃI icon-dong-hungole-blog (313)
 


icon-dong-hungole-blog (313) ĐỢT 1: 03/04/2024 - 04/04/2024

icon-dong-hungole-blog (313) THỂ LỆ:
Nạp 1 lần các gói ưu đãi trên web để nhận thưởng tương ứng       

icon-dong-hungole-blog (313) PHẦN THƯỞNG ĐỢT 1:
 
 

icon-dong-hungole-blog (317) ĐẤU VŨ ĐẠO icon-dong-hungole-blog (317)
 


icon-dong-hungole-blog (317) THỜI GIAN: 03/04/2024 - 09/04/2024

icon-dong-hungole-blog (317) THỂ LỆ:

Hoàn thành điều kiện nhảy đúng như yêu cầu thì có thể nhận thưởng,reset hằng ngày

icon-dong-hungole-blog (317) PHẦN THƯỞNG: 
 
 

icon-dong-hungole-blog (257) PHÚC LỢI GIỚI HẠN icon-dong-hungole-blog (257)
 

 


icon-dong-hungole-blog (257) THỜI GIAN:  03/04/2024 - 16/04/2024

icon-dong-hungole-blog (257) THỂ LỆ: 

Mỗi ngày online từ 19:00 - 22:00, đồng thời có 2 người hoặc hơn hoàn thành yêu cầu chỉ định trong phòng thì có thể nhận thưởng. 

Mỗi ngày online từ 11:00 - 13:00, tại quảng trường AU BEAT  hoàn thành yêu cầu chỉ định. 

Reset hằng ngày

icon-dong-hungole-blog (257) PHẦN THƯỞNG: 

 

icon-dong-hungole-blog (234) NHANH TAY VÀO GAME THAM GIA SỰ KIỆN icon-dong-hungole-blog (234) 

Có thể bạn khum biết