[SK] ĐẬP NGAI MAY MẮN: THIÊN NGA ĐẠI DƯƠNG
03-08-2022

3/8 - 9/8: Đập nhiều hơn, quà khủng hơn

 

 

icon-dong-hungole-blog (456) THỜI GIAN: 03/08/2022 - 09/08/2022 

 

icon-dong-hungole-blog (456) THỂ LỆ: Đạt đủ số lần đập xu ngai yêu cầu thì có thể nhận thưởng 

 

icon-dong-hungole-blog (456) GIẢI THƯỞNG:
 


 

icon-dong-hungole-blog (433) ĐẬP CÀNG NHIỀU - QUÀ CÀNG HỜI icon-dong-hungole-blog (433)

 

Có thể bạn khum biết