(SK) ĐẬP TRỨNG MAY MẮN - HÈ THỜI THƯỢNG
03-08-2022

(SK) ĐẬP TRỨNG MAY MẮN - HÈ THỜI THƯỢNG

Ơ động đất à? Không phải, đấy là ĐẬP TRỨNG MAY MẮN đang xuất hiện tại xứ sở AU BEAT!! Một trong những sự kiện chiếm top 1 trong lòng các dân chơi đã xuất hiện, còn chần chờ gì mà không tìm hiểu và tham gia ngay thôi nhỉ?
 

 

icon-dong-hungole-blog (17) THỜI GIAN:
Đợt 1: 27/07/2022 - 02/08/2022
Đợt 2: 03/08/2022 - 09/08/2022

 

icon-dong-hungole-blog (17) THỂ LỆ: Đạt đủ số lần đập trứng theo yêu cầu có thể nhận thưởng.

 

icon-dong-hungole-blog (17) GIẢI THƯỞNG:
 

 

 

icon-dong-hungole-blog (467) LƯU Ý: Đập trứng theo mức quy định, đảm bảo mở đồ.

 

icon-dong-hungole-blog (411) CHÚC CÁC DÂN CHƠI MAY MẮN!! icon-dong-hungole-blog (411)

Có thể bạn khum biết