Tải game Tải game

Logo

Có gì hot
(SK) FESTIVAL MUA CHUNG
24-11-2022

25/11 - 1/12: Mua chung tại AU BEAT đang diễn ra

Xuất hiện tại AU BEAT và chưa hết sức nóng - một sự kiện mang tên icon-dong-hungole-blog (311) MUA CHUNG icon-dong-hungole-blog (311) Với lần quay trở lại này, sự kiện icon-dong-hungole-blog (311) MUA CHUNG icon-dong-hungole-blog (311) sẽ có điểm gì đặc biệt để thoả mãn các dân chơi. Hãy cùng xem ngay dưới đây!
 


icon-dong-hungole-blog (311) THỜI GIAN: 25/11/2022 - 01/12/2022 

 

icon-dong-hungole-blog (311) GIÁ MUA CHUNG: 699 KIM CƯƠNG 

 

icon-dong-hungole-blog (311) PHẦN THƯỞNG:

 

Mốc cùng mua 10 gói quà sự kiện: 01 MẶT TIỂU HỔ (vĩnh viễn)

Mốc cùng mua 25 gói quà sự kiện: 01 GIÀY TIỂU HỔ (vĩnh viễn)

Mốc cùng mua 40 gói quà sự kiện: 01 TÓC TIỂU HỔ (vĩnh viễn)

Mốc cùng mua 70 gói quà sự kiện: 01 QUẦN TIỂU HỔ (vĩnh viễn)

Mốc cùng mua 100 gói quà sự kiện: 01 ÁO TIỂU HỔ (vĩnh viễn)

 

icon-dong-hungole-blog (167) SET TIỂU HỔ icon-dong-hungole-blog (167)
  

icon-dong-hungole-blog (311) CÁC DÂN CHƠI ƠI! CÙNG MUA NHANH TAY RINH NGAY QUÀ XỊN NHA! icon-dong-hungole-blog (311)

Có thể bạn khum biết