(SK) HUYỀN THOẠI FAM VƯƠNG MÙA 8
22-11-2022

23/11 - 29/11: Huyền thoại fam vương quay trở lại hot hơn bao giờ

Tuần mới zui zẻ cùng các dân chơi của AU BEAT. Như một thói quen, AU BEAT quay trở lại với sự kiện icon-dong-hungole-blog (411) HUYỀN THOẠI FAM VƯƠNG icon-dong-hungole-blog (411)  dành cho Fam. 
 

 

icon-dong-hungole-blog (411) THỜI GIAN: 00H 23/11/2022 - 21H00 29/11/2022
 

icon-dong-hungole-blog (411) THỂ LỆ: 

- Sự kiện icon-dong-hungole-blog (411) HUYỀN THOẠI FAM VƯƠNG icon-dong-hungole-blog (411) được tổ chức mỗi lần tại đầu bản cập nhật

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chủ Fam đại diện đăng ký tham gia, thời gian đăng ký đến 15h ngày 24/11/2022

Link đăng ký: TẠI ĐÂY

- Các thành viên trong Fam có online và tham gia cống hiến sẽ nhận được thưởng

 

icon-dong-hungole-blog (411) GIẢI THƯỞNG: 

icon-dong-hungole-blog (19) Fam có điểm kinh nghiệm TOP 1 nhận: 

+ Ngai Mây Lành (14 ngày) 

+ Cánh Diều giấy sắc màu (14 ngày) 

+ Set đồ Hoàng tử/Công chúa nhiệt huyết (14 ngày) 

+ Icon Fam vương (14 ngày) 

+ Được đổi tên quảng trường thành tên Fam trong 14 ngày (Ví dụ: Sang chảnh 3 dành cho Top 1 Fam, Sang chảnh 4 - dành cho Top 2 Fam,...) 

 

icon-dong-hungole-blog (19) Fam có điểm kinh nghiệm TOP 2 nhận:

+ Cánh Diều giấy sắc màu (14 ngày) 

+ Set đồ Hoàng tử/Công chúa nhiệt huyết (14 ngày)

+ Icon Fam vương (14 ngày) 

+ Được đổi tên quảng trường thành tên Fam trong 14 ngày (Ví dụ: Sang chảnh 3 dành cho Top 1 Fam, Sang chảnh 4 - dành cho Top 2 Fam,...) 

 

icon-dong-hungole-blog (19) Fam có điểm kinh nghiệm TOP 3 nhận:

+ Set đồ Hoàng tử/Công chúa nhiệt huyết (14 ngày)

+ Icon Fam vương dành cho Top 3 Fam (14 ngày) 

+ Được đổi tên quảng trường thành tên Fam trong 14 ngày (Ví dụ: Sang chảnh 3 dành cho Top 1 Fam, Sang chảnh 4 - dành cho Top 2 Fam,...) 

 

icon-dong-hungole-blog (19) Fam có điểm kinh nghiệm TOP 4 - 5 nhận:

+ Set đồ Hoàng tử/Công chúa nhiệt huyết (14 ngày)

 

icon-dong-hungole-blog (145)  MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA HUYỀN THOẠI FAM VƯƠNG MÙA 8

 

Tại sự kiện icon-dong-hungole-blog (411) HUYỀN THOẠI FAM VƯƠNG MÙA 8 icon-dong-hungole-blog (411)  có các ý sau cần thay đổi lưu ý: 

Tại Fam vương kì này, thành viên thuộc Top 5 Fam Vương có cống hiến bằng kim cương theo các mốc sau sẽ được hoàn theo các mốc sau:

Dân chơi cống hiến từ 1.000 đến 9.000 kim cương sẽ được hoàn trả 1.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 10.000 kim cương sẽ được hoàn trả 10.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 20.000 kim cương sẽ được hoàn trả 20.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 30.000 kim cương sẽ được hoàn trả 30.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 40.000 kim cương sẽ được hoàn trả 40.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 50.000 kim cương sẽ được hoàn trả 50.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 60.000 kim cương sẽ được hoàn trả 60.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 70.000 kim cương sẽ được hoàn trả 70.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 80.000 kim cương sẽ được hoàn trả 80.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 90.000 kim cương sẽ được hoàn trả 90.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 100.000 kim cương sẽ được hoàn trả 100.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 110.000 kim cương sẽ được hoàn trả 110.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 120.000 kim cương sẽ được hoàn trả 120.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 130.000 kim cương sẽ được hoàn trả 130.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 140.000 kim cương sẽ được hoàn trả 140.000 kim cương

Dân chơi cống hiến từ 150.000 kim cương sẽ được hoàn trả 150.000 kim cương

icon-dong-hungole-blog (145) VÍ DỤ:

Với các mốc cống hiến 112.000 kim cương, 115.000 kim cương, 119.000 kim cương vẫn chỉ được hoàn trả 110.000 kim cương

Tương tự với các mốc hoàn trả kim cương khác.

 

icon-dong-hungole-blog (467) ĐẶC BIỆT: Fam đạt TOP 1 liên tiếp trong 4 sự kiện HUYỀN THOẠI FAM VƯƠNG, toàn bộ thành viên Fam có Online và cống hiến trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi bạn sẽ nhận

- 01 SET ĐỒ CÔNG CHÚA/HOÀNG TỬ NHIỆT HUYẾT (VĨNH VIỄN)

- 01 CÁNH DIỀU GIẤY SẮC MÀU (VĨNH VIỄN)

- 01 NGAI MÂY LÀNH (VĨNH VIỄN)

- 01 ICON FAM VƯƠNG (VĨNH VIỄN)
 

  icon-dong-hungole-blog (325) HOÀNG TỬ NHIỆT HUYẾT/CÔNG CHÚA NHIỆT HUYẾT icon-dong-hungole-blog (325)


 

icon-dong-hungole-blog (352) CÁNH DIỀU GIẤY SẮC MÀU icon-dong-hungole-blog (352)
 

 
 

icon-dong-hungole-blog (117) NGAI MÂY LÀNH icon-dong-hungole-blog (117) 

icon-dong-hungole-blog (180) ICON FAM VƯƠNG icon-dong-hungole-blog (180)

icon-dong-hungole-blog (145) LƯU Ý:

BAN TỔ CHỨC sẽ tính BẢNG XẾP HẠNG FAM theo kinh nghiệm của FAM đó.

Kinh nghiệm của các FAM sẽ được tính như sau:

Ví dụ: Tính thắng liên tiếp 4 lần, nếu đến lần 3 bị hụt, tính lại từ đầu

 

 icon-dong-hungole-blog (411) CHÚC CÁC DÂN CHƠI CÓ THẬT NHIỀU NĂNG LƯỢNG ZUI ZẺ icon-dong-hungole-blog (411)

Có thể bạn khum biết