(SK) TIÊU TÍCH LŨY: BUỔI HẸN ĐẦU TIÊN
14-03-2023

15/3 - 21/3: Tiêu tích luỹ chờ đón dân chơi

Đến hẹn lại lên, dân chơi AU BEAT nhanh tham gia ngay sự kiện TIÊU TÍCH LUỸ. Lần này, AU BEAT sẽ đem tới những vật phẩm như thế nào và lấp lánh ra sao, dân chơi khám phá ngay thôi nào!
 


 

icon-dong-hungole-blog (350) THỜI GIAN: 15/03/2023 - 21/03/2023 
 

icon-dong-hungole-blog (350) THỂ LỆ:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

Tích lũy tiêu phí đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc.

 

icon-dong-hungole-blog (350) PHẦN THƯỞNG:

 

icon-dong-hungole-blog (363) BUỔI HẸN ĐẦU TIÊN icon-dong-hungole-blog (363)

 

icon-dong-hungole-blog (305) NGAI DƯỢC TÌNH BÍ ẨN icon-dong-hungole-blog (305)
 


 

icon-dong-hungole-blog (202) CÁNH GUNDAM LÔI THẦN icon-dong-hungole-blog (202) 

icon-dong-hungole-blog (201) THỜI TRANG RETRO icon-dong-hungole-blog (201)

 

icon-dong-hungole-blog (117) ICON ĐÁM MÂY SẮC MÀU icon-dong-hungole-blog (117)

Có thể bạn khum biết